ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители отбелязва през април 2016 г. - 85  години от създаването на независим финансов одит в България,  25 години от възстановяването на одиторската професия и 20 години от основаването на ИДЕС.

Честванията по повод годишнините ще бъдат отбелязани на 15 април 2016 г. с провеждането на кръгла маса на тема „Състояние и очаквано развитие на независимия финансов одит“ и тържествена вечеря.

Темите, върху които ще се дискутира:

  1. Състояние на одиторското законодателство в България.
  2. Очаквани промени в одиторското законодателство и практика в светлината на европейските изисквания.
  3. Кои са основните заблуди и нерешени въпроси на одита в България.
  4. Изконната независимост на професията и необходимостта от обществен надзор над нея.

Домакин на събитието е гр. Варна, курортен комплекс Златни пясъци.

Върни се към списъка