ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

На 28 ноември 2016 г. с тържествено събитие и празничен коктейл ще бъдат отбелязани 85-годишнината от съществуването на независим финансов одит в България, 25-годишнинатата от възстановяването на одиторската професия и 20-годишнината от създаването на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Честването ще се проведе в София Хотел Балкан.

Програма:

Зала „Роял“

17:00 – 17:15 – откриване

17:15 – 17:30 – тържествен доклад от председателя на ИДЕС

17:30 – 18:00 – приветствия от български и чуждестранни гости

18:00 -  18:30 - награждаване на всички председатели на ИДЕС

18:30 – 19:00 – излъчване на филм за ИДЕС, продуциран от БНТ

19:00  - 20:00 - музикален поздрав

Зала „Средец“

20:00 ч. – празничен коктейл

Генерален спонсор    

и спонсор на събитието 

Върни се към списъка