ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 14 от ЗНФО

Във връзка с чл. 11, ал. 1 от Правилата за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, за започване на процедурата за явяване на изпити за дипломиран експерт-счетоводител се подава заявление и нотариално заверено копие от дипломата за висше образование, заедно с приложението към нея, в срок от 01 до 30 септември 2017 г., като кандидатите посочват годината, в която възнамеряват да започнат полагането на изпитите.

 

За допълнителни въпроси:

Тел. 02/9500777

e-mail: silviya.terziyska@ides.bg

 

 

Върни се към списъка