ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 14 от ЗНФО

ЧАСОВЕ  ЗА КОНСУЛТАЦИИ

 /консултациите ще се провеждат в Университета за национално и световно стопанство – Студентски град/

 

 1. Основи на счетоводството /теория на счетоводството/

Проф. д-р Снежана Башева

Час на консултации – понеделник 10.00-11.30 ч. - каб. 1037

                                                     14.00-15.30 ч.- каб.1037

 1. Финансово счетоводство / счетоводство на предприятието/

Проф. д-р Снежана Башева

Час на консултации – понеделник 10.00-11.30 ч. каб. 1037

                                                    14.00-15.30 ч.- каб.1037

 1. Управленско счетоводство

Доц. д-р Лилия Рангелова

Час на консултации – сряда           10.30- 13.30 – каб. 1057

 

 1. Анализ на финансовите отчети

Проф. д-р Стоян Стоянов

Час на консултации – вторник       17.00 -19.00 ч. – каб. 1040  

 

 1. Финансов контрол и одиторски стандарти, включително Международни одиторски стандарти

         Доц. д-р Даниела Петрова

Час на консултации – Четвъртък – 10.00-11.00- каб. 1032

15.00-16.00- каб. 1032

                                                                                         

 1. Търговско право

Проф. д-р Христина Балабанова

Час на консултации – понеделник  15.30-16.30 ч. - каб. 2030

 

 1. Данъчно право

Гл. ас. д-р Нина Чилова

Час за консултации – четвъртък – 10.30-12.30 ч.-  каб. 1104

 

 1. Трудово и осигурително право

Проф. д-р Атанас Василев

Час на консултации – вторник – 11.00-13.00 ч. - каб. 1098

                                  сряда -  12.30-13.30 ч.  - каб. 1098

 1. Финанси на предприятието

проф. Богомил Манов

Час на консултации –  понеделник 14.00-16.00 – каб. 2026

 

 1. Микроикономика

Проф. д-р Стати Статев

Час на консултации – сряда 10.00 – 12.00 ч. – каб. 1024  

 

 1. Основи на финансовото управление на предприятието

Проф. д-р Стоян Стоянов

Час за консултации – Вторник – 17.00-19.00 ч.-  каб. 1040

 

 1. Информационни системи и технологии

Проф. Емил Денчев

Час на консултации – понеделник – 17.00- 18.00 ч. – каб. 2073

 

 1. Математика и статистика

Проф. д-р Веселка Павлова

Час на консултации – вторник 10.00 – 12.00 ч. –  каб. 2064

 

 1. Управление на риска и вътрешния контрол

Проф. д-р Емилия Миланова

Час на консултации – вторник – 13.00-15.00 – каб. 1040

 

 1. Професионална етика и независимост

Проф. д.ик.н. Михаил Динев

Час за консултации – вторник – 11.00 – 13.00 – каб. 1033

 

 

Върни се към списъка