ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 14 от ЗНФО

ЧАСОВЕ  ЗА КОНСУЛТАЦИИ

 

/консултациите ще се провеждат в Университета за национално и световно стопанство – Студентски град/

 

 1. Основи на счетоводството /теория на счетоводството/

Проф. д-р Снежана Башева

Час на консултации – понеделник 15.00 – 17.00 ч. – каб. 1037

 

 1. Финансово счетоводство / счетоводство на предприятието/

Проф. д-р Снежана Башева

Час на консултации – понеделник 15.00 – 17.00 ч. – каб. 1037

 

 1. Управленско счетоводство

Доц. д-р Лилия Рангелова

Час на консултации – вторник 9.00 – 10.30 ч. – 1057 каб.

 

 1. Анализ на финансовите отчети

Проф. д-р Стоян Стоянов

Час на консултации – четвъртък 17.00 -19.00 ч. – 1040 каб.

 

 1. Финансов контрол и одиторски стандарти, включително Международни одиторски стандарти

         Доц. д-р Даниела Петрова

Час на консултации – сряда 14.00 – 15.00 ч. – 1034А/ 1032A каб.

                                                                                         

 1. Търговско право

Проф. д-р Христина Балабанова

Час на консултации – понеделник 10.45 – 12.45 ч. – 5004 каб.

 

 1. Трудово и осигурително право

Проф. Атанас Василев

Час на консултации – сряда 14.00 - 15.00 ч.-  каб. 1098

                                    четвъртък 15.00 – 16.00 ч.

 

 1. Финанси на предприятието

проф. Богомил Манов

Час на консултации –  10.45 - 12.15 ч.-  каб. 2006

 

 1. Микроикономика

Проф. д-р Стати Статев

Час на консултации – сряда 10.00 – 12.00 ч. – 1024 каб.

 

 1. Информационни системи и технологии

Проф. Емил Денчев

Час на консултации – сряда 10.45 – 12.15 ч. – 1082 каб.

 

 1. Математика и статистика

Проф. д-р Веселка Павлова

Час на консултации – вторник 9.00 – 11.30 ч. – 2064 каб.

 

 1. Управление на риска и вътрешния контрол

Проф. д-р Емилия Миланова

Час на консултации – сряда 17.30-19.00ч. - 1040 каб.

 

 

Върни се към списъка