ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 14 от ЗНФО

Изпитите по чл. 14 от ЗНФО за сесията през м. ноември 2017 г. ще се проведат в периода 27 - 30.11.2017 г.

В срок до 30.10.2017 г. се приемат заявления и плащания за явяване на изпитите.

 

Таксата за явяване на изпит е 100 лв. с ДДС.

Банкова сметка:

ИДЕС

IBAN: BG70 UNCR 7630 1022 5620 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк

Клон Александър Батенберг

 

За подаване на заявленията: alexandra.saikova@ides.bg

За допълнителни въпроси: silviya.terziyska@ides.bg

 

 

График за провеждане на изпитите:

 

27 ноември 2017

10:00 ч. – Търговско право

12:00 ч. – Данъчно право

14:00 ч. - Професионална етика и независимост

16:00 ч. – Основи на счетоводството/ теория на счетоводството

16:00 ч. - Финансово счетоводство/ счетоводство на предприятието

 

28 ноември 2017

10:00 ч. – Трудово и осигурително право

12:00 ч. – Основи на финансовото управление на прадприятието

14:00 ч. – Управленско счетоводство

16:00 ч. – Микроикономика

16:00 ч . – Математика и статистика

  

30 ноември 2017

10:00 ч . – Управление на риска и вътрешен контрол

12:00 ч. – Анализ на финансовите отчети

14:00 ч. – Финансов контрол и одиторски стандарти

16:00 ч. – Финанси на предприятието

16:00 ч. – Информационни системи и технологии

 

Изпитите ще се проведат в офиса на ИДЕС – София, ул. „Искър” № 22

 

 

 

 

 

Върни се към списъка