ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 14 от ЗНФО

 

Изпитите по чл. 17 от ЗНФО за сесията през м. ноември 2016 г. ще се проведат в периода 23 - 25.11.2016 г.

Заявления и плащания за явяване на изпитите се приемат в срок до 30.10.2016 г.

Таксата за явяване на изпит е 100 лв. с ДДС.

Банкова сметка:

ИДЕС

IBAN: BG70 UNCR 7630 1022 5620 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк

Клон Иван Вазов

 

За подаване на заявленията: alexandra.saikova@ides.bg

За допълнителни въпроси: тел. 02/ 9500777; e-mail: silviya.terziyska@ides.bg

 

График за провеждането на изпитите:

 

23 ноември 2016

10:00 ч. – Търговско право

12:00 ч. - Финансов контрол и одиторски стандарти

14:00 ч. – Основи на счетоводството/ теория на счетоводството

14.00. ч. - Финансово счетоводство/ счетоводство на предприятието

 

24 ноември 2016

10:00 ч. – Трудово и осигурително право

12:00 ч. – Управленско счетоводство

14:00 ч. – Микроикономика

16:00 ч . – Математика и статистика

  

25 ноември 2016

10:00 ч . – Управление на риска и вътрешен контрол

12:00 ч. – Анализ на финансовите отчети

14:00 ч. – Финанси на предприятието

16:00 ч. – Информационни системи и технологии

  

Изпитите ще се проведат в офиса на ИДЕС – София, ул. „Искър” № 22, ет. 2

Върни се към списъка