ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 14 от ЗНФО

Резултати от приравнителните изпити по чл. 17 (нов чл. 14) от ЗНФО - януари 2017

31 януари 2017

Свали като (0 MB)

Върни се към списъка