ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 14 от ЗНФО

Резултати от приравнителните изпити по чл. 17 от ЗНФО - ноември 2016

30 ноември 2016

Свали като (0 MB)

Върни се към списъка