ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Управителният съвет на ИДЕС утвърди следния график за провеждане на изпитите по чл. 15 от ЗНФО за изпитна сесия 2018 г.:

Счетоводство - предварителен изпит - м. май

първи етап - 12 май 2018

втори етап - 19 май 2018

 

 Счетоводство - м. юни

първи етап - 24 юни 2018

втори етап -  1 юли 2018

 

Търговско право - м. септември

29 септември 2018

 

Данъчно и осигурително право - м. октомври

27 октомври 2018

 

Независим финансов одит - м. ноември

първи етап - 24 ноември 2018

втори етап -  1 декември 2018

 

 

Върни се към списъка