ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Комисията по провеждане на изпита по независим финансов одит обявява следните дати и часове, на които кандидатите могат да разгледат резултатите си:

6 декември 2016 г. (вторник) - от 12:00 ч. до 13:00 ч.

Разглеждането на резултатите ще се извърши в офиса на ИДЕС, гр. София, ул. "Искър" № 22, ет.2

Върни се към списъка