ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Комисията по провеждане на изпита по счетоводство обявява следните дати, на които кандидатите могат да разгледат резултатите си:

09 юли 2018 г. (понеделник) - от 15:00 ч. до 17:00 ч.

10 юли 2018 г. (вторник) - от 10:00 ч. да 12:00 ч.

11 юли 2018 г. (сряда) - от 15:00 ч. до 17:00 ч.

Разглеждането на резултатите ще се извърши в офиса на ИДЕС, гр. София, ул. "Искър" № 22, ет.2

Върни се към списъка