ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпитен вариант по независим финансов одит, сесия 2016, с основание за посочен верен отговор

07 декември 2016

Свали като (0 MB)

Върни се към списъка