ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпитен вариант по счетоводство - първи етап, предварителен, сесия 2018, с основание за посочен верен отговор

14 май 2018

Свали като (0,06 MB)

Върни се към списъка