ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпит по данъчно и осигурително право - сесия 2017

На основание чл. 18 от Правилата за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, в срок до 18.10.2017 г. включително, се подават заявления за допускане до изпит по данъчно и осигурително право, придружени с документ за платена такса и актуално свидетелство за съдимост. Образец на заявление за явяване на изпита по данъчно и осигурително право можете да изтеглите от интернет сайта на ИДЕС.

Изпитът по данъчно и осигурително право ще се проведе на 28.10.2017 г. (събота) от 12.00 ч. в тестовия център на УНСС.

Таксата за явяване на изпит по данъчно и осигурително право е 420 лв. с ДДС.

Банкова сметка за превеждане на таксата:

IBAN: BG70 UNCR 7630 1022 5620 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк

Клон Александър Батенберг

За контакт:

Тел. 02/9500777

e-mail: silviya.terziyska@ides.bg

Върни се към списъка