ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Вторият етап от изпита по счетоводство - въпроси със свободен отговор ще се проведе на 1 юли 2018 г. (неделя) от 12:00 ч. в тестовия център на УНСС.

Образец на заявление за яввяване на изпит по счетоводство- втори етап можете да изтеглите от интернет сайта на ИДЕС.

Попълненото заявление изпратете в срок до 27 юни 2018 на имейл адрес: silviya.terziyska@ides.bg

Кандидатите, които са издържали първия етап от изпита по счетоводство на предварителната сесия през м. май, следва да заплатят за явяване на втори етап от редовната сесия такса от 420 лв. с ДДС.

Банкова сметка:

ИДЕС

IBAN: BG70 UNCR 7630 1022 5620 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредитБулбанк

Клон Княз Александър Батенберг

 

 

 

Върни се към списъка