ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпит по счетоводство - сесия 2017

На основание чл.16, ал.1 от Правилата за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, необходимите документи за явяване на изпит по счетоводство се подават от 1 до 15 май 2017 г. включително. Документите се подават в офиса на ИДЕС, гр. София или по пощата на адрес: гр. София 1000, ул. "Искър" № 22, ет. 2. Образец на заявление за явяване на изпит по счетоводство, в което са описани необходимите документи, можете да изтеглите от интернет сайта на ИДЕС.

Изпитът по счетоводство, сесия 2017 г., ще се проведе на 25 юни 2017 г. (неделя) от 12:00 ч. в тестовия център на УНСС, гр. София

Таксата за явяване на изпит по счетоводство е 360 лв. с ДДС.

Банкова сметка за превеждане на таксата:

IBAN: BG70 UNCR 7630 1022 5620 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк

клон Александър Батенберг

За контакт:

Телефон: 02/9500777

E-mail:  silviya.terziyska@ides.bg

             alexandra.saikova@ides.bg

 

Върни се към списъка