ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Първият етап от изпита по счетоводство, сесия 2018 - тест със затворени въпроси ще се проведе на 24 юни 2018 г. (неделя) от 12:00 ч. в тестовия център на УНСС.

Необходимите документи за явяване на първия етап от изпита по счетоводство се подават от 1 до 15 юни 2018 г. в офиса на ИДЕС или по пощата на адрес: София 1000, ул. "Искър" № 22.

Образец на заявление за явяване на изпит по счетоводство - първи етап, в което са описани необходимите документи, можете да изтеглите от интернет сайта на ИДЕС.

Таксата за явяване на изпит е 420 лв. с ДДС.

Банкова сметка:

ИДЕС

IBAN: BG70 UNCR 7630 1022 5620 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредитБулбанк

Клон Княз Александър Батенберг

За контакт:

Телефон: 02/9500777

E-mail: silviya.terziyska@ides.bg

 

Върни се към списъка