ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпит по търговско право - сесия 2017

На основание чл. 18 от Правилата за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, в срок до 20.09.2017 г. включително, се подават заявления за допускане до изпит по търговско право, придружени с документ за платена такса. Образец на заявление за явяване на изпит по търговско право можете да изтеглите от интернет сайта на ИДЕС.

Изпитът по търговско право ще се проведе на 30.09.2017 г. (събота) от 12.00 ч. в тестовия център на УНСС.

Таксата за явяване на изпит по търговско право е 420 лв. с ДДС.

Банкова сметка за превеждане на таксата:

IBAN: BG70 UNCR 7630 1022 5620 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк

Клон Александър Батенберг

За контакт:

Тел. 02/9500777

e-mail: silviya.terziyska@ides.bg

 

Върни се към списъка