ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Изпитът по търговско право ще се проведе на 29.09.2018 г. (събота) от 12.00 ч. в тестовия център на УНСС.

В срок до 19.09.2018 г. включително, се подават заявления за явяване на изпит по търговско право, придружени с документ за платена такса. Образец на заявление за явяване на изпит по търговско право можете да изтеглите от интернет сайта на ИДЕС.

Таксата за явяване на изпит по търговско право е 420 лв. с ДДС.

Банкова сметка за превеждане на таксата:

IBAN: BG70 UNCR 7630 1022 5620 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк

Клон Александър Батенберг

За контакт:

Тел. 02/9500777

e-mail: silviya.terziyska@ides.bg

Върни се към списъка