ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Подготвителен курс по счетоводство за кандидати за дипломирани експерт-счетоводители 2017 г. - гр. Варна

27 февруари 2017

Свали като (0,04 MB)

Върни се към списъка