ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Вторият етап от изпита по счетоводство - въпроси със свободен отговор ще се проведе на 19 май 2018 г. (събота) от 12:00 ч. в тестовия център на УНСС.

Образец на заявление за яввяване на изпит по счетоводство- втори етап можете да изтеглите от интернет сайта на ИДЕС.

Попълненото заявление изпратете в срок до 16 май 2018 на имейл адрес: silviya.terziyska@ides.bg

 

 

 

Върни се към списъка