ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Във връзка със запитвания от страна на кандидати за д.е.с., на заседание, проведено на 17.05.2018 г. Управителният съвет на ИДЕС взе следното решение:

„След приключване на изпитна сесия 2018 Управителният съвет ще направи оценка на прилагането на новите Правила за организиране и провеждане на изпитите за дипломирани експерт-счетоводители и ще предложи промени, които да уреждат възникнали спорни въпроси и неясноти. За изпита по счетоводство, изпитна сесия 2018, Управителният съвет реши да се даде възможност на кандидатите в рамките на сега действащите правила, при оценка „издържал“ на първи етап от изпита да се явят на втори етап в предварителната и/или редовната сесия по свой избор.“

Върни се към списъка