ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Кирил Александров Петров

Диплома №: 0833
Година на регистрация: -
Отписване/Вписване: -
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: София 1000
Адрес: ул. "Чумерна" № 12А, ет. 2, ап. 4
Телефон: 0884 537 902 0895 483 349
Електронна поща: kiril_alexpetrov@abv.bg
Електронна страница: -
Регионална организация: Пета софийска регионална организация
Участие в одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Наказания ИДЕС: -
Наказания КПНРО: -
Върни се към списъка