ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Мая Тодорова Благова

Диплома №: 0823
Година на регистрация: -
Отписване/Вписване: -
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: Пловдив 4000
Адрес: ул. "Борба" № 25, ет. 7, ап. 20
Телефон: 0888 226 100
Електронна поща: maya_blagova@abv.bg
Електронна страница: -
Регионална организация: Пловдивска регионална организация
Участие в одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Наказания ИДЕС: -
Наказания КПНРО: -
Върни се към списъка