ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Никола Павлов Павлов

Диплома №: 0391
Година на регистрация: 1997
Отписване/Вписване: -
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: София 1040
Адрес: ул. "Г.С. Раковски" № 102
Телефон: 02 98592131
Електронна поща: n.pavlov@minfin.bg
Електронна страница: -
Регионална организация: Втора софийска регионална организация
Участие в одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Наказания ИДЕС: -
Наказания КПНРО: -
Върни се към списъка