ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Полина Живкова Живкова

Диплома №: 0825
Година на регистрация: -
Отписване/Вписване: -
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: Монтана 3400
Адрес: ул. "Тунджа" № 11, ет. 1, ап. 2
Телефон: 0888 558 123
Електронна поща: pgivcova@abv.bg
Електронна страница: -
Регионална организация: Пета софийска регионална организация
Участие в одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Наказания ИДЕС: -
Наказания КПНРО: -
Върни се към списъка