ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Стоян Любомиров Деевски

Диплома №: 0839
Година на регистрация: 2017
Отписване/Вписване: -
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: София 1000
Адрес: бул. "Мария Луиза" № 9-11, ет. 8
Телефон: 02 9355 271 0885 861 392
Електронна поща: stoyan.deevski@pwc.com
Електронна страница: pwc.com/bg
Регионална организация: Пета софийска регионална организация
Участие в одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ ООД №085
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Наказания ИДЕС: -
Наказания КПНРО: -
Върни се към списъка