ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА

ААБ ОДИТ ООД

Регистрация №: 163
Година на регистрация: 2016
Отписване/Вписване: -
Град: София 1408
Седалище и адрес на управление: ул. "Йордан Йовков" № 20, вх. Б, ап. 3
Адрес на кореспонденция: София 1408, ул. "Йордан Йовков" № 20, вх. Б, ап. 3
Телефон: 0888 223 308
Електронна поща: aabodit2016@gmail.com
Интернет страница: ivansabev.blogspot.bg
Съдружници: Иван Събев №0025 - 50%
Олга Миленкова №0036 - 50%
Управители: Иван Събев №0025
Олга Миленкова №0036
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: -
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка