ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА

АЛФА ОДИТ СЪРВИСИЗ ООД

Регистрация №: 149
Година на регистрация: 2011
Отписване/Вписване: -
Град: София 1618
Седалище и адрес на управление: ж.к. "Славия", бл.6, вх.Б, ет.4, ап.30
Адрес на кореспонденция: гр.София 1111, ж.к. "Гео Милев, "ул. "Николай Коперник" № 25
Телефон: 0885 940264
Електронна поща: office@alpha-audit.eu
Интернет страница: alpha-audit.eu
Съдружници: Лъчезар Костов №0029 - 50%
Десислава Върбанова №0698 - 50%
Управители: Лъчезар Костов №0029
Десислава Върбанова №0698
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: гр.София 1111, ж.к. "Гео Милев, "ул. "Николай Коперник" № 25
гр.София 1618, ж.к. "Славия", бл.6, вх.Б, ет.4, ап.30
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка