ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА

АНДА КОНСУЛТИНГ ООД

Регистрация №: 128
Година на регистрация: 2007
Отписване/Вписване: -
Град: София 1303
Седалище и адрес на управление: ул. "Осогово" № 86, ет. 5
Адрес на кореспонденция: гр. София 1303, ул. "Осогово" № 86, ет. 5 / гр. Варна, ул. "Алеко Константинов" 2А, офис 26
Телефон: 02 8590122 052 607681
Електронна поща: abazlyankova@andaconsulting.bg
office@andaconsulting.bg
Електронна страница: andaconsulting.bg
Съдружници: Димитър Базлянков №0122 - 1%
Антоанета Базлянкова №0165 - 86%
Даниела Запрянова №0722 - 13%
Управители: Антоанета Базлянкова №0165
Регистрирани одитори в договорни отношения: Надежда Пеева - Узунова №0631
Адреси на офиси в страната: Варна 9000, ул. "Алеко Константинов" № 2А, офис 26
Членство в одиторска мрежа: NEXIA INTERNATIONAL
Регистрация в друга държава: -
Наказания ИДЕС: -
Наказания КПНРО: -
Върни се към списъка