ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА

БЕТИ ОДИТ ООД

Регистрация №: 162
Година на регистрация: 2016
Отписване/Вписване: -
Град: София 1463
Седалище и адрес на управление: ул. "Адриана Будевска" № 7, ет. 1
Адрес на кореспонденция: гр. София 1463, ул. "Адриана Будевска" № 7, ет. 1, ап. 1-2
Телефон: 02 953 1036 0888 847 189 02 958 8658 0888 631 859
Електронна поща: ekaterina.slavkova@abv.bg;
ssofbg@yahoo.com;
Електронна страница: -
Съдружници: Бисер Славков №0167 - 25%
Екатерина Славкова - Йорданова №0638 - 25%
Ива Славкова №0800 - 25%
Тодор Стоянов №0155 - 25%
Управители: Екатерина Славкова - Йорданова №0638
Тодор Стоянов №0155
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Адреси на офиси в страната: гр. София, ул. "Адриана Будевска" № 7, ет. 1, ап. 1-2
гр. София, ул. "Траянови врата" № 9
Членство в одиторска мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Наказания ИДЕС: -
Наказания КПНРО: -
Върни се към списъка