ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА

КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ ЕООД 167

Регистрация №: 167
Година на регистрация: 2017
Отписване/Вписване: -
Град: София 1000
Седалище и адрес на управление: гр. София 1142, ул. "Шести септември" № 55, ет. 2
Адрес на кореспонденция: гр. София 1142, ул. "Шести септември" № 55, ет. 2
Телефон: 02 44 565 91
Електронна поща: office@crowe.bg
Интернет страница: crowe.bg
Съдружници: Георги Калоянов №0721 - 100%
Управители: Георги Калоянов №0721
Регистрирани одитори в договорни отношения: Даниела Григорова №0650
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: гр. София 1142, ул. "Шести септември" № 55
Членство в одиторска мрежа: Crowe Global
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: https://www.crowe.com/global/about-us/our-firms
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка