ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Албена Цанкова Тошева

Диплома №: 0643
Година на регистрация: 2009
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1606
Адрес: кв. Красно село, ул. "20-ти април" № 12, ет. 3, ап. 5
Телефон: 0886 413 212 02 9531154
Електронна поща: albenatosheva@abv.bg
Електронна страница: -
Регионална организация: Първа софийска регионална организация
Участие в одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: ОСА-ОДИТ,СЧЕТОВОДСТВО,АНАЛИЗИ ООД №145
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Наказания ИДЕС: -
Наказания КПНРО: -
Върни се към списъка