ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Албена Юлиянова Кирилова-Борисова

Диплома №: 0745
Година на регистрация: 2012
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1619
Адрес: кв. Княжево, ул. "Люлински път" № 3
Телефон: 0888 682 534
Електронна поща: kirilova_albena@abv.bg
Електронна страница: -
Регионална организация: Пета софийска регионална организация
Участие в одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: ОДИТ ХАУС ООД №158
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Наказания ИДЕС: -
Наказания КПНРО: -
Върни се към списъка