ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Александра Божидарова Борисова-Димитрова

Диплома №: 0775
Година на регистрация: 2013
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1616
Адрес: кв. "Бояна", ул. "Панорамен път" № 6, ет.1, ап.6
Телефон: 0887 665 738 0876 636 323
Електронна поща: abaudit.ltd@gmail.com
Електронна страница: -
Регионална организация: Трета софийска регионална организация
Участие в одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "АБ одит" ЕООД, гр.София, кв.Горубляне
Регистрация в друга държава: -
Наказания ИДЕС: -
Наказания КПНРО: -
Върни се към списъка