ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Александър Петков Радулов

Диплома №: 0541
Година на регистрация: 2001
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: Пловдив 4000
Адрес: бул. "Марица" № 43, ет. 2, ап. 3
Телефон: 0886 332 323
Електронна поща: alradulov@mail.bg
Електронна страница: -
Регионална организация: Пловдивска регионална организация
Участие в одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Наказания ИДЕС: -
Наказания КПНРО: -
Върни се към списъка