ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Али Али Вейсел

Диплома №: 0717
Година на регистрация: 2011
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1700
Адрес: ул. "Проф. Атанас Иширков" № 11, вх. Г, ет. 4, ап. 18
Телефон: 0883 577 988
Електронна поща: aliveysel@gmail.com
Електронна страница: -
Регионална организация: Четвърта софийска регионална организация
Участие в одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "ЕЙ ВИ ОДИТИНГ" ЕООД, ЕИК 202762371, гр. София1700, ул. "Проф. Атанас Иширков" № 11, вх. Г, ет. 4, ап. 18
Регистрация в друга държава: -
Наказания ИДЕС: -
Наказания КПНРО: -
Върни се към списъка