ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Анастасия Иванова Матова

Диплома №: 0010
Година на регистрация: 1991
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1408
Адрес: ж.к. Стрелбище, бл.91, вх.Б, ап.46
Телефон: 0888 692 209
Електронна поща: anastasya.golovina@gmail.com
Електронна страница: -
Регионална организация: Първа софийска регионална организация
Участие в одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: СОКОЛОВА И СЪДРУЖИЕ ООД №092
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Наказания ИДЕС: -
Наказания КПНРО: -
Върни се към списъка