ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Анатолий Иванов Илчовски

Диплома №: 0665
Година на регистрация: 2010
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1616
Адрес: ж.к. Младост 2, бл. 288, вх. 2, ет. 6, ап. 14
Телефон: 0888 218 659
Електронна поща: 665@mail.bg
Електронна страница: dkkconsult.com
Регионална организация: Втора софийска регионална организация
Участие в одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "ДКК Одитинг" ЕООД, ЕИК 204310906, гр. София, ж.к. Младост 2
Регистрация в друга държава: -
Наказания ИДЕС: -
Наказания КПНРО: -
Върни се към списъка