ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Ангелина Калинова Атанасова

Диплома №: 0056
Година на регистрация: 1992
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1233
Адрес: кв. Банишора, бл.42 А, вх.Г, ет.6, ап.18
Телефон: 0897 911 788
Електронна поща: aniatanasova@mail.bg
Електронна страница: -
Регионална организация: Първа софийска регионална организация
Участие в одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: АБВП - ОДИТ СТАНДАРТ ООД №165
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "Енджи - 99" ЕООД, ЕИК 121897134, гр.София, ж.к. Банишора
Регистрация в друга държава: -
Наказания ИДЕС: -
Наказания КПНРО: -
Върни се към списъка