ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Ангел Петров Крайчев

Диплома №: 0369
Година на регистрация: 1997
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1434
Адрес: кв. Симеоново, ул. "Акад. Димитър Ангелов" № 7
Телефон: 0888 379 647 02 8052727
Електронна поща: milenakr02@yahoo.com
a.kraichev@efcogroup.bg
Електронна страница: -
Регионална организация: Първа софийска регионална организация
Участие в одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: ЕТ "Финекс-Ангел Крайчев", ЕИК 130060933, гр. София, ул. 'Академик Димитър Ангелов" № 7
Регистрация в друга държава: -
Наказания ИДЕС: -
Наказания КПНРО: -
Върни се към списъка