ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Анета Борисова Тупавичарова

Диплома №: 0286
Година на регистрация: 1995
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1612
Адрес: кв. Хиподрума, ул. "Найден Геров" № 6, вх. 1, ет. 4, ап. 8
Телефон: 0888 375 607 02 9516935
Електронна поща: abt@lucapacioli.net
Електронна страница: lucapacioli.net
Регионална организация: Четвърта софийска регионална организация
Участие в одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "ЛУКА ПАЧИОЛИ - ЕКСПЕРТ" ЕООД, ЕИК 131034910, гр. София, ул. "Найден Геров" № 6, вх. 1, ет. 4, ап. 8
Регистрация в друга държава: -
Наказания ИДЕС: -
Наказания КПНРО: -
Върни се към списъка