ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Анита Атанасова Йотова

Диплома №: 0406
Година на регистрация: 1998
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: Варна 9002
Адрес: бул. "8-ми Приморски полк", бл. 114, вх. В, ет. 1, ап. 2
Телефон: 0899 585 648
Електронна поща: atan20002@yahoo.com
aatanasova@ue-varna.bg
Електронна страница: -
Регионална организация: Варненска регионална организация
Участие в одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Наказания ИДЕС: -
Наказания КПНРО: -
Върни се към списъка